Bloke Hesap Nedir? Enpara com

Bloke Hesap Nedir? Enpara com

7258 sayılı Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanunun 5.maddesine göre Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır. 7258 sayılı Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanunun 5.maddesine göre Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. İade ve Chargeback durumlarında da PTT’nin Ödeme Hizmeti Bedeli (tüm vergiler dahil) Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından ödenecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı banka hesap bilgilerini değiştirirse söz konusu değişikliği yazılı olarak PTT’ye derhal bildirmekle yükümlüdür. Banka hesap bilgilerinin hatalı veya eksik verilmesi durumunda oluşabilecek zararlardan PTT sorumlu olmayacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı yurt dışında bulunan bir banka hesabına transfer yapılmasını isterse bu talebini yazılı talimat olarak PTT’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu talebin içeriği PTT’nin kabulüne bağlı olup talebin işleme alınabilmesi için yazılı talimatın PTT tarafından onaylanması gerekmektedir. Her ayın sonunda PTT’nin aldığı toplam ücretler karşılığında düzenlenen fatura/dekont Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na talep halinde gönderilecektir. Belirlenen Komisyon Oranı, piyasa koşulları çerçevesinde işbu maddede belirtilen şartlara uygun olmak kaydıyla Taraflarca tekrar revize edilebilecektir. Maddesinde sıralanan genel ilkelere uygun olarak hareket edeceklerini kabul ve beyan eder.

Aylık sabit ücret kapsamındaki müdahaleler 4.17 maddesinde yer alan kullanıcı hatası kaynaklı cihaza verilen zararları kapsamaz. Bize, başka kişiler hakkında kişisel veri vermeniz (örneğin aileniz veya ortak hesap sahipleri gibi) veya bu kişilerin kişisel verilerini üçüncü taraflarla paylaşmamızı istemeniz halinde, söz konusu kişilerin, bilgilerini nasıl kullanacağımız konusunda bu Aydınlatma Metni konusunda bilgilendirmiş ve burada yer alan bilgilendirmeleri anladıklarını teyit etmiş olursunuz. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin bilgisi ve onayı olmaksızın internet sitesine entegre edilen PTT yazılımlarında herhangi bir değişiklik yapamaz. Bilişim sistemlerine herhangi bir müdahale olması veya olduğundan şüphelenmesi durumunda bu durumu derhal PTT’ye e-posta ile bildirmekle yükümlüdür. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kendisine PTT tarafından verilen Ödeme Aracı ve Hassas Ödeme Verisi’nin korunmasına yönelik gerekli önlemleri almak ve Ödeme Aracı’nı Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi halinde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı durumu derhal PTT’ye bildirir. Bu durumda PTT, Yönetmelik’in 44/2 numaralı maddesi uyarınca Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilir. Taraflar, işlediği kişisel verileri yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak üçüncü kişilere açıklamayacağını ve işleme amacı dışında kullanmayacağını, çalışanlarının ve sair sıfatlar ile kontrolü altında hizmet verenlerin de görevleri sırasında işbu sözleşme ile tesis edilen yükümlülüklere uygun davranmalarını sağlayacaktır. Bu tür bir İşlem’in PTT veya resmi merciler tarafından tespit edilmesi durumunda, PTT tek taraflı ve derhal olmak üzere POS’un kullanımını durdurma ve sözleşmeye aykırılıktan dolayı Sözleşme’yi feshetme hakkına sahip olacaktır ve oluşabilecek tüm zararlardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumlu olacaktır.

Bilgi değişikliklerinin bildirilmemesi ya da geç bildirilmesinden dolayı oluşacak zararlardan PTT’nin sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Mevzuat kapsamında, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı Son Kullanıcılar’a yapılması gereken bildirimleri yapmaz ise bilgilendirmenin yapılmaması nedeniyle oluşacak ceza ve zarardan PTT’ye karşı sorumlu olduğunu ve PTT’nin bu nedenle uğrayacağı zararları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na tahsis edilen POS’un kullanımından kaynaklanan Harcama İtirazı (chargeback) işlemleri ile ilgili sorumlu ve muhatap taraf Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’dır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, bu İşlemler neticesinde PTT’nin uğrayabileceği tüm zararları nakden ve defaten temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar arasında etkin bir iletişim sağlanması amacıyla, PTT tarafından aşağıda iletişim bilgileri verilen bir Ödeme Hizmeti Kullanıcısı Destek Sorumlusu belirlenmiş olup, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından Ödeme Hizmeti Kullanıcısı Destek Sorumlusu’na 7/24 aşağıda belirtilen e-mail yolu ve acil durumlarda telefon vasıtasıyla ulaşabilecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sözleşmedeki bilgi ve koşullara erişim hakkında bilgi almak için işbu iletişim kanallarını kullanacaktır. Güvenlik Olayı olması halinde PTT ödemeleri bekletebilir. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliği’nin 9. Maddesinde Risk Merkezi’ne üyelerce verilecek bilgilerin kapsam, biçim ve içeriği düzenlenmiş olup, Risk Merkezi ile 9. Maddede yer alan bilgilerinizi paylaşıyoruz.

  • Web sitelerini dünyaya açılması halinde , denetim sağlamak için kullanılan kriminal kodun kırılma olasılığı olduğu için özellikle hayır işleri , gösteri ve bireysel alanda kurulan bahis ve kumar sitelerinin dünyaya açılmasını engellemektedir.
  • Bu kapsamda Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, yararlanılan ödeme hizmetine göre ilgili alanlara manuel olarak veri girişi yaparak Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından bilinebilecek bilgileri ayrıca belirtecektir.
  • Parola yenileme bilgileri e-posta adresinize gönderildi.E-postanızdaki talimatları uygulayarak Parolanızı yenileyebilirsiniz.
  • Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT tarafından sağlanan her türlü teknik, donanımsal, alt yapı vb.

Bu maksatla, Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı; öğrenci yurtları açıp işletmekte, hak sahibi öğrencilere, her türlü maddi ve manevi yardım yapmakta (Burs dahil) ve eğitim kurumları kurup işletmektedir. Şehitlerimizin emaneti evlatlarımız yurtlarımızdan öncelikli ve ücretsiz faydalanmaktadır. Ayrıca, her yıl yükseköğretim öğrencilerine öncelik şehit çocukları olmak üzere karşılıksız eğitim bursu verilmektedir. İnsanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmeti verir. Türkiye Maarif Vakfı, TBMM tarafından çıkarılan özel bir kanunla 2016 yılında kurulmuştur.

20.1.Taraflar’dan her biri, bu Sözleşme çerçevesinde yer alan hükümler veya Taraflar arası ilişkiler açısından diğer Taraf’a ait öğrenebileceği veya diğer Taraf’ın paylaştığı bilgi ve belgeleri gizli tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bunlar; yazılı veya sözlü olarak düzenlenen gizli bilgiler veya ilginin özelliği veya açıklanması durumunda ortaya çıkabilecek çeşitli sonuçlardan ötürü gizli kalması (“Gizli Bilgi”) makul surette kabul edilen bilgilerdir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı işbu Sözleşme bilgilerinin amacı dışında veya yasalara aykırı şekilde kullanılması halinde PTT’nin uğradığı/uğrayacağı doğrudan veya dolaylı zararlarından sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın, Kart bilgileri başta olmak üzere, Hassas Ödeme Verileri’nin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli önlemlerin alınması, hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan terminaller ve kuruluş arasındaki iletişim haricinde, kendi nezdinde Hassas Ödeme Verisi’ni tutmaması, işlememesi veya kaydetmemesi gerekmektedir. Güvenlik Olayı yaşanması halinde bu durumu ivedilikle PTT’ye bildirir. Terminaller ve hizmet noktalarında işleme tabi tutulan Hassas Ödeme Verileri’ne yetkisiz fiziki veya elektronik erişim engellenmelidir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı bunu sağlamalıdır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, hizmet noktalarına ilişkin hırsızlık, sahtekârlık ve dolandırıcılık gibi tehditlere karşı gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda hizmet noktaları üzerine yabancı aparatlar veya başka cihazların (kart kopyalama cihazları, sahte klavye, kamera gibi) yerleştirilmesini önleyici ve bunları tespit edici kontrolleri Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tesis eder. Sanal kumar, bahis, şans ve talih oyunları olarak tabir edilen oyunlar internet web mostbet güncel giriş, sosyal medya uygulamaları, android ve ios cep telefonu aracılığıyla oynatılabilmektedir. Kullanıcıların kredi kartı harcamalarından bu işlemler takip edilebildiğinden kredi kartı dışındaki yöntemler daha cazip hale gelebilmektedir.Ön ödemeli olarak tabir edilen prepaid kartlar aracılığıyla marketler, benzin istasyonları gibi yerlerden nakit para yüklemesi yapılabilmekte, ATM’den nakit yükeleme işleminin yanı sıra havale, eft yöntemleriyle veya kredi kartıyla da para yüklenebilmektedir. Kimlik tespiti gerektirmediğinden anonim olarak yapılabilen bu tür işlemlerle ilgili olarak bazı miktar sınırlamaları mevcuttur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *